استانداردهای شناخته شده و بین المللی فقط حداقل ها را بیان می کنند. ما پاسخگوی نیازهای شما هستیم.

انتخاب زبان:

انبار استاک و شیرآلات آماده تحویل فوری (تاریخ 1392/03/20)


لازم به توضیح است که این لیست فاقد تعداد می‌باشد و تعداد مورد نیاز می‌بایست روزانه از شرکت استعلام گردد.
اختصاص شیرآلات مورد نظر به آن شرکت منوط به ارایه پیش فاکتور از طرف شرکت پترو فجر مرکزی و تایید کتبی آن مجموعه می‌باشد.

ادامه...