استانداردهای شناخته شده و بین المللی فقط حداقل ها را بیان می کنند. ما پاسخگوی نیازهای شما هستیم.

انتخاب زبان:

شیرهای تنظیم جریان: (Globe Valves)

طراحی شیرهای تنظیم جریان (کروی) به صورت محور و فلکه بالا رونده می باشد. در شیرهای کروی نیز مانند شیرهای دروازه ای میتوان نوارهای آب بندی (Packings) را بدون خارج کردن شیر از خط سرویس تعویض نمود.
استاندارد پایه طراحی شیرهای کروی استاندارد BS 1873 است .

 

 

برای دریافت نرم افزار Adobe Reader بر روی لینک زیر کلیک کنید: