استانداردهای شناخته شده و بین المللی فقط حداقل ها را بیان می کنند. ما پاسخگوی نیازهای شما هستیم.

انتخاب زبان:

شیرآلات دروازه ای: (Gate Valves)

طراحی شیرآلات دروازه ای بصورت محور بالا رونده (Rising Stem) بوده به طوری که محور از داخل فلکه عبور می نماید. در شیرهای دروازه ای فیکو قابلیت تعویض نوارهای آب بندی (Packings) بدون خارج نمودن شیر از خط سرویس موجود می باشد. استاندارد پایه درطراحی این نوع شیرآلات API 600 می باشد که در کنار آن موارد مهم ذکر شده در استاندارد BS 1414 نیز مد نظر قرار گرفته اند.

 

برای دریافت نرم افزار Adobe Reader بر روی لینک زیر کلیک کنید: