استانداردهای شناخته شده و بین المللی فقط حداقل ها را بیان می کنند. ما پاسخگوی نیازهای شما هستیم.

انتخاب زبان:

پتروشیمی

شركت شيرسازی پترو فجر مركزی در Vendor List شركت های ذيل قرار دارد:

 • شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
 • شركت مهندسی و توسعه نفت
 • شركت ملی و مهندسی ساختمان نفت
 • شركت خطوط لوله و مخابرات نفت
 • شركت ملی پخش و پالايش فرآورده های نفتی
 • شركت پايانه های صادرات مواد نفتی
 • شركت نفت مناطق مركزی ايران
 • شركت پالايش نفت بندر عباس
 • شركت پالايش نفت آبادان
 • شركت پالايش نفت شيراز
 • شركت پالايش نفت اصفهان
 • شركت پالايش نفت شازند اراک
 • شركت ملی گاز ايران
 • شركت ملی صادرات گاز ايران
 • شركت نفت و گاز پارس
 • شركت پالايش گاز هاشمی نژاد
 • شركت كالای پتروشيمی
 • شركت پتروشيمی باختر
 • شركت پتروشيمی كاويان
 • شركت پتروشيمی تبريز